Διαχείριση Social Media

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις από το 2007 με την ίδρυση του Facebook, είδαμε ότι η δυναμική των social media όλο και αυξανόταν. Στα τέλη του 2012 το 50% των χρηστών του Ίντερνετ δήλωνε ήδη ότι χρησιμοποιεί τα social media τα τελευταία 3 χρόνια. Στην Ελλάδα, το Facebook αριθμεί πάνω από 1.5 εκατομμύριο ενεργούς χρήστες ενώ το YouTube ακολουθεί με 340.000 και το Twitter με περίπου 85.000, σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας Innews. Αρκετές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έχουν κάνει ήδη το πρώτο βήμα δημιουργώντας μια επαγγελματική σελίδα σε αυτό, χωρίς όμως να έχουν πιστεί για την χρησιμότητα τους και τα ωφέλη που μπορούν να αποκομιστούν απο την χρήση τους.Η Socialize Me αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, ξεκίνησε να προωθεί και να διαχειρίζεται τα social media μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων.